Výzkum inzertních výkonů SPIR 2013

Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný nárůst. Podle odhadu SPIR dosáhly loni inzertní výdaje do různých forem online propagace 13,3 mld. korun a v letošním roce se očekává další 15% růst. Nárůst investic je patrný ve všech oblastech internetové reklamy. Největší objem připadá na bannerovou celoplošnou inzerci, zadavatelé bohatě využívají i reklamu ve vyhledávání, obsahových sítích, katalozích a řádkové inzerci. Stále populárnější je pro inzerenty videoreklama na internetu a rapidní růst od loňského roku zaznamenal prodej reklamy v systémech automatizovaného nákupu RTB. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu 19% podíl rozpočtů v ČR. Údaje pocházejí z každoročního výzkumu inzertního výkonu internetu, který pro SPIR provedla v lednu a únoru agentura ppm factum research.

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2013 a 2014* v mld. Kč

Objem internetové reklamy dosáhl v roce 2013 částky 13,31 miliard korun. To je více než dvojnásobek oproti roku 2009 (6,4 mld. Kč) a o 2,2 miliardy korun více než v roce 2012. Během posledních 4 let rostly výdaje do online inzerce meziročně průměrně o pětinu, což potvrzuje postavení internetu jako inzertně nejdynamičtějšího mediatypu. * odhad

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2013 a 2014 v mld. Kč Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2013

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu, která zahrnuje veškeré bannerové formáty (6,8 mld. korun v ceníkových cenách). Reklama ve vyhledávání dosáhla 2,9 mld. korun a v obsahových sítích 1,4 mld. v reálných cenách. Více než miliardu korun (1,2 mld.) inkasovala katalogová a řádková inzerce. V absolutních částkách sice menší, ale rapidně rostoucí formy reklamy na internetu jsou videoreklama (689 mil. Kč), placené PR články (178 mil. Kč) a nákup reklamy cílené na publikum s aukčním prodejem RTB (45 mil. Kč). „Pokud bychom měli určit nějaký trend, pak kromě obecného růstu obratu v ceníkových cenách lze jistě hovořit o prohlubující se pestrosti obchodních modelů a formátů inzertních ploch a s tím spojené diverzifikaci investic" komentuje výsledky průzkumu Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR. * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v letech 2010 až 2013 a 2014*

Na grafu č. 3 je znázorněn vývoj různých forem internetové reklamy v předchozích čtyřech letech a očekávání pro tento rok. Spolu s nimi je do výzkumu zařazována i inzerce v SMS a MMS zprávách v operátorských sítích, která dosáhla v loňském roce 93 mil. Kč. * odhad
** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Výkon jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014

Údaje v grafu nejsou z důvodu použití různých cen zcela srovnatelné (čisté ceny jsou u kontextové reklamy, reklamy ve vyhledávání a RTB a ceníkové ceny u ostatních položek). Porovnání odhadu reálných cen bude k dispozici v celoevropském výzkumu inzertních výdajů AdEx, do kterého SPIR se svými daty přispívá, v létě.

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2013 a 2014*

Ze všech sledovaných forem zaznamenal nejvyšší, více než pětinásobný, růst objem reklamy prodané modelem RTB. Mezi dalšími rychle se rozvíjejícími formáty jsou placené PR články s dvojnásobným nárůstem oproti roku 2012 a dále videoreklama a mobilní formy reklamy, které inkasovaly meziročně o třetinu více. * odhad
  kladné % hodnoty znamenají růst

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2014

Podíl jednotlivých mediatypů v  roce 2013*

Při pohledu na srovnání inzertních výdajů do jednotlivých mediatypů připadá největší část (40,5 %) na televizi, byť u ní došlo oproti roku 2012 k odlivu více než 2 miliard z reklamních rozpočtů. Druhým nejvýznamnějším médiem z pohledu inzerentů je tisk se čtvrtinovým podílem (17,5 mld. Kč), na internetovou reklamu připadá s 13,3 miliardami korun 19,4% podíl. Rozhlasová a Out-of-Home reklama utržila v loňském roce 5,8, resp. 4,3 mld. korun. * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)

Podíl jednotlivých mediatypů Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2014

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)

Trend vývoje inzertních nákladů do médií ukazuje, že zatímco televizní reklama je stále na vrcholu zájmu reklamních zadavatelů, tisková inzerce již čtvrtým rokem klesá a online reklama naopak stále roste. Při zachování současného cca 15-20% meziročního růstu výdajů do internetové reklamy se dá předpokládat, že objem online inzerce dostihne nebo překoná tiskovou za 2 roky, v roce 2015. * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)
  Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, Kantar Media, únor 2014

Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura ppm factum. Šetření proběhlo během ledna a února 2014, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů.

Více informací o použité terminologii a popis metodiky.

Tisková zpráva - Inzertní odhady SPIR 2013
Ke stažení ve formátu PDF.

Inzertní odhady SPIR 2013 - PDF