Výzkum inzertních výkonů SPIR 2014

Zadavatelé v loňském roce investovali do internetové reklamy 14,6 miliard korun

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce 14,6 miliard korun. Oproti roku 2013 jde o desetiprocentní nárůst, který je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání, bannerové display inzerce a videoreklamy. Očekávání na další rok jsou optimistická, účastníci výzkumu předpokládají, že online reklama poroste v příštím roce o dalších 13 % na 16,5 mld. Kč. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu pětinový podíl. Údaje pocházejí z výzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura ppm factum.

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2014 a 2015* v mld. Kč

Zadavatelé v roce 2014 využili internetovou reklamu v objemu 14,6 miliard korun. To je o 1,3 mld. Kč více než v roce předchozím a potvrzuje se nadále rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. * odhad

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2014 a 2015 v mld. Kč Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2014

Největší část inzertních výdajů (7,1 mld. korum) připadá na celoplošnou reklamu. Ve srovnání s loňským objemem 6,8 mld. jde o mírný nárůst, který je pravděpodobně zapříčiněn rostoucí popularitou nestandardních moderních formátů reklamy. Reklama ve vyhledávání (Google AdWords, Seznam Sklik) pokračuje v nárůstu investic, za loňský rok dosáhla odhadovaného objemu 3,4 mld. Kč. Objem reklamy prodávané v obsahových sítích představuje 1,6 mld. Kč. Více než miliarda korun (1,3 mld. Kč) připadá na katalogovou a řádkovou inzerci. * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v letech 2010 až 2014 a 2015*

Stále více peněz zadavatelé směřují do video a mobilní reklamy na internetu. V posledních 4 letech (od roku 2011) vzrostl výkon videoreklamy trojnásobně na 910 mil. Kč a mobilní reklama čtyřnásobně na 153 mil. Kč. Do PR článků a inzerce v obsahu šlo 150 mil Kč z inzertních rozpočtů. Objem mobilní reklamy pochází od zúčastněných médií a vypovídá o velikosti inzerce na stránkách navštěvovaných z mobilních zařízení a v mobilních aplikacích. Mobilní reklama ve vyhledávání a obsahových sítích je zahrnuta do příslušných kategorií Search a Obsahové sítě. Reklama prodaná modelem RTB zaznamenala nejvyšší nárůst. Údaj 90 mil. Kč v reálných cenách pro loňský rok vychází z odhadu médií, tedy strany nabídky reklamního prostoru. Kromě toho byla tradičně dotazována i inzerce v SMS a MMS zprávách v operátorských sítích, která dosáhla v loňském roce 108 mil. Kč. * odhad
** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Výkon jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2014 a 2015*

Ze všech sledovaných forem zaznamenal nejvyšší, dvojnásobný, růst objem reklamy prodané modelem RTB. Rozvíjejí se také mobilní formy reklamy (49% nárůst) a videoreklama (32%). * odhad
  kladné % hodnoty znamenají růst

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2015

Podíl jednotlivých mediatypů v  roce 2014*

Pro porovnání velikost inzerce v celých jednotlivých mediatypech byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Admosphere. Televize se po mírném propadu v roce 2013 vrátila k růstu a s 31,2 mld. Kč si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (42 %). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 17,5 mld. Kč a má čtvrtinový podíl (24 %) na reklamních rozpočtech. Na online reklamu připadá pětinový podíl (14,6 mld. Kč). Reklama v rádiu dosáhla výše 6,1 mld. Kč (8% podíl) a reklama mimo domov utržila v loňském roce 4,5 mld. Kč (6 %). * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)

Podíl jednotlivých mediatypů Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, únor 2015

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)

V posledních několika letech je při časovém srovnání patrný trend rapidního růstu inzertních výdajů do internetové reklamy, pozvolného navyšování investic do TV, rádiové a OOH reklamy a naopak mírný pokles u tiskové inzerce, který se na základě údajů posledních 2 let stabilizoval. * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)
  Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) Zdroj: SPIR, ppm factum, Admosphere, Kantar Media, únor 2015

Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura ppm factum. Šetření proběhlo během ledna a února 2015, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů.

Více informací o použité terminologii a popis metodiky.

Tisková zpráva - Inzertní odhady SPIR 2014
Ke stažení ve formátu PDF.

Inzertní odhady SPIR 2014 - PDF