Výzkum inzertních výkonů SPIR 2015

Zadavatelé v loňském roce investovali do internetové reklamy 15 miliard korun

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce 15 miliard korun. Oproti roku 2014 jde o 3% nárůst, který je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání a obsahových sítích, videoreklamy, RTB a mobilní display reklamy. Očekávání na další rok jsou opět optimistická, účastníci výzkumu předpokládají, že online reklama poroste v příštím roce o 11 % na 16,7 mld. Kč. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu téměř pětinový podíl. Údaje pocházejí z výzkumu inzertního výkonu internetové reklamy, který pro SPIR realizuje agentura ppm factum.

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2015 a 2016* v mld. Kč

Zadavatelé v roce 2015 využili internetovou reklamu v objemu 15 miliard korun. Je to o 3,2 % (460 mil. Kč) více než v roce předchozím a potvrzuje se nadále rostoucí trend ve využívání online forem inzerce. Pro letošní rok je odhadován 11% růst, což znamená celkem 16,7 mld. do internetové inzerce. * odhad

Vývoj celkových výdajů do internetové inzerce v roce 2008 až 2015 a 2016 v mld. Kč Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2016

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2015

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu (6,65 mld. Kč) a na reklamní sítě (5,85 mld. Kč) zahrnující reklamu ve vyhledávání (3,66 mld. Kč) a v obsahových sítích (2,19 mld. Kč). Ve srovnání s loňským objemem se u displeje jedná o 6% pokles, naopak u reklamních sítí (zahrnující sítě Sklik, AdWords, Facebook a eTarget) se jedná o 18% nárůst. Více než miliarda korun (1,09 mld. Kč) připadá na video (in-stream) reklamu, která si meziročně polepšila o 20 %. * reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Podíl jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2016

Výkon jednotlivých forem internetové a mobilní reklamy v letech 2010 až 2015 a 2016*

Stále více peněz zadavatelé směřují do video a mobilní reklamy na internetu. V posledních 3 letech (od roku 2012) vzrostl výkon videoreklamy dvojnásobně na 1,09 mld. Kč a mobilní display reklama 2,5 násobně na 189 mil. Kč. Do PR článků a inzerce v obsahu šlo 161 mil Kč z inzertních rozpočtů. Objem mobilní reklamy pochází od zúčastněných médií a vypovídá o velikosti display inzerce na stránkách navštěvovaných z mobilních zařízení a v mobilních aplikacích. Reklama cílená na mobilní zařízení (mobily a tablety) ve vyhledávání a v obsahových sítích je zahrnuta v kategorii Search a v kategorii Obsahové sítě a podle oslovených agentur dosahuje 20% podílu z této kategorie. Reklama prodaná modelem RTB zaznamenala nejvyšší nárůst. Údaj 198 mil. Kč v reálných cenách pro loňský rok vychází z deklarací médií, tedy strany nabídky reklamního prostoru. Kromě toho byla tradičně dotazována i inzerce v SMS a MMS zprávách v operátorských sítích, která dosáhla v loňském roce 136 mil. Kč. * odhad
** reálné ceny (net net) ostatní v ceníkových cenách (gross)

Výkon jednotlivých forem internetové reklamy Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2016

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce v roce 2014 a 2015*

Ze všech sledovaných forem zaznamenal nejvyšší, více než dvojnásobný, růst objemu reklamy prodané modelem RTB. Rozvíjejí se také mobilní formy reklamy (24% nárůst) a videoreklama (20%). Inzerce ve vyhledávání meziročně vzrostla o 9 % na 3,66 mld. Kč, reklama v obsahových sítích vzrostla o 39 % na 2,19 mld. Kč. Dohromady reklamní sítě (search a obsahové sítě) meziročně vzrostly o 18 % na celkových 5,85 mld. Kč v reálných cenách a pro letošní rok se odhaduje 16% růst. * odhad
  kladné % hodnoty znamenají růst

Meziroční růst jednotlivých forem internetové a mobilní inzerce Zdroj: SPIR, ppm factum, únor 2016

Podíl jednotlivých mediatypů v  roce 2015*

Pro porovnání velikosti inzerce v celých mediatypech byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Nielsen Admosphere. Televize s 35,5 mld. Kč si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (45 %). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 17,9 mld. Kč a má 23% podíl na reklamních rozpočtech. Na online reklamu připadá 19% podíl (15 mld. Kč). Reklama v rádiu dosáhla výše 6,4 mld. Kč (8% podíl) a reklama mimo domov (OOH) utržila v loňském roce 4,8 mld. Kč (6 %). * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)

Podíl jednotlivých mediatypů Zdroj: SPIR, ppm factum, Nielsen Admosphere, únor 2016

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně)

Od roku 2008, kdy se začal SPIR průzkum inzertních výkonů, je patrný dlouhodobý trend růstu inzertních výdajů do internetové reklamy, v posledních 3 letech dochází i k navyšování investic i do TV reklamy. Tisková a OOH reklama stagnuje. Výkony mediatypů jsou uváděny v ceníkových cenách a neobsahují vlastní inzerci (selfpromo). * ceny bez vlastní inzerce (selfpromo)
  Radio v letech 2010 - 2012 neobsahuje regionální prodeje

Vývoj podílů jednotlivých mediatypů (absolutně) Zdroj: SPIR, ppm factum, Nielsen Admosphere, Kantar Media, únor 2016

Dotazováním a zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura ppm factum. Šetření proběhlo během ledna a února 2016, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Výkony všech typů inzerce vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur, provozovatelů reklamních sítí a mobilních operátorů.

Více informací o použité terminologii a popis metodiky.

Tisková zpráva - Inzertní odhady SPIR 2015
Ke stažení ve formátu PDF.

Inzertní odhady SPIR 2015 - PDF